умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

Нові умови укладення та виконання договорів в капітальному будівництві

Постанова врегульовує відносини між замовником і підрядною організацією укладення та виконання договорів в капітальному будівництві, реконструкції та реставрації.

Зокрема, документ передбачає можливість залучення замовником інженера-консультанта для управління проектом будівництва і контролю за його реалізацією, що забезпечить якість розроблення проектної документації та будівництва об’єктів, зазначає прес-служба Мінрегіону.

Також постанова врегульовує питання забезпечення замовника проектною документацією, розробленою в електронній формі або у вигляді електронних документів із застосуванням BІМ-технологій. Застосування BІМ-технологій у будівництві дасть змогу скоротити реалізацію проектів та зменшити вартість будівництва, повідомляють у Мінрегіоні.

Прийняття постанови сприятиме впровадженню в Україні міжнародних форм договорів, які більш збалансовані по відношенню до сторін. Згідно з постановою сторони є вільними в укладенні договору підряду, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного та Господарського кодексів, Закону “Про архітектурну діяльність”, інших актів законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Під час укладання договорів підряду сторони мають право використовувати міжнародні форми договорів, звичаї та рекомендації міжнародних і вітчизняних організацій відповідно до законодавства України.

Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спорів за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Вони можуть застосовувати механізми врегулювання спорів, передбачені в міжнародних формах договорів, що не обмежує право сторін на звернення до суду.

джерело: ЛІГА ЗАКОН