Фінансування будівництва

Фінансування будівництва. Затверджено новий порядок діяльності з управління майном

НКЦПФР рішенням від 13.05.2021 року № 274 затвердила Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Документом встановлено умови провадження управителями діяльності, вимоги та показники, що обмежують ризики провадження діяльності, визначено дії управителя щодо припинення такої діяльності у разі анулювання в нього ліцензії та встановлено форму типового договору про участь у фонді фінансування будівництва.

За договором, який управитель укладає із забудовником, забудовник зобов’язується збудувати один або декілька об’єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об’єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених Законом, правилами фонду та договорами управління майном, а управитель зобов’язується здійснювати фінансування будівництва цих об’єктів будівництва на умовах цього договору.

Управитель здійснює управління майном з урахуванням таких обмежень права довірчої власності:

  • управитель не має права доручати здійснення управління майном, переданим йому, іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління такими коштами особисто
  • управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном
  • управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім випадків, передбачених законом
  • управитель не може вимагати від установника управління майна виконання всіх його зобов’язань у разі, коли управитель не виконує своїх зобов’язань за договором управління майном
  • управитель не може встановлювати умови, обов’язкові для установника управління майна, з якими він не ознайомив останнього перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених законодавством
  • управитель не може відповідати за своїми боргами активами ФФБ/ФОН. У разі ліквідації управителя активи ФФБ/ФОН не включаються до ліквідаційної маси
  • управитель несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед установником управління майна відповідно до Закону
  • управитель не несе відповідальності власним майном за виплату коштів довірителю ФФБ у разі його відмови від участі у ФФБ, якщо управитель дотримався встановлених правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів з ФФБ на вимогу довірителя (для ФФБ виду А).

джерело: ЛІГА ЗАКОН